ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief januari 2020

Donderdag 30 januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van januari 2020.

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Er mag weer ruige mest worden uitgereden!
  • Wild in Beetsterzwaag
  • We doen de waterpeilen omhoog
  • Meld het onderhoud houtwallen, singels en bosjes!
  • Kort nieuws
  • Nagekomen nieuwjaarswens