ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief januari

Zaterdag 14 januari 2023

Nieuwsbrief januari

Onze eerste nieuwsbrief van 2023 is uit.

NIEUWSBRIEF JANUARI 2023

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland 

  • Woord van de voorzitter
  • Schrijf u nú in voor agrarisch natuurbeheer voor 2023-2028
  • Geen contract over 2022 getekend? Geen beheervergoeding!
  • ELAN aangesloten bij gebiedscoöperatie Zuidoost-Friesland
  • Randenbeheer in Friesland
  • Nieuws van Living Lab Fryslân
  • Kort nieuws