ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief juli 2020

Woensdag 29 juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van juli 2020.

NIEUWSBRIEF JULI 2020 

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Fietsroute Opsterland geopend
  • Tevredenheid over beheer 'Natte dooradering' in 2019
  • Geef je op voor de Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020
  • Deze zomer: subsidie voor biodiversiteit in Fryslân
  • ELAN helpt bij vergroenen Nederlandse zuivelreus
  • Kort nieuws:uitrijden ruige mest