ELAN Zuidoost Friesland
Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van juni 2020.

NIEUWSBRIEF JUNI 2020 

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • We hebben de eerste patrijzen gezien in de regio!
  • [video] Nest jonge kieviten in Oosterwolde
  • Uitnodiging opening bloeiende akkerrandenroute Opsterland
  • 2 x 30 km fietsen langs bloeiende randen
  • ELAN helpt bij vergroenen Nederlandse zuivelreus
  • Kort nieuws (uitrijden ruige mest/ vernieuwen weidevogelpakketten)