ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief juni 2022

Vrijdag 10 juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Hier lees je de nieuwsbrief van juni 2022!

NIEUWSBRIEF JUNI 2022

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio: 

  • Informatiebijeenkomsten over GLB en NSP
  • Schouw droge dooradering
  • Schouw natte dooradering
  • Inventarisatie droge dooradering: de tussenstand
  • Aanwezigheid geelgors en roodborsttapuit in ELAN gebied
  • Terugblik ALV 19 mei in Donkerbroek
  • Patrijzen in Haulerwijk 
  • Kort nieuws