ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief maart

Dinsdag 21 maart 2023

Nieuwsbrief maart

Onze nieuwsbrief van maart is uit. 

NIEUWSBRIEF MAART 2023

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.

  • Weidevogels 2022 in Friesland vooral succesvol op boerenland! 
  • Twijfel bij de verschraling van beekdallandschap: Landbouw Advies Pool gevraagd 
  • Inventarisatie nieuw ingetekende landschapselementen  
  • Contract en beheerbijlage 2022 niet ondertekend? Dan geen beheervergoeding over 2022
  • Uitbetalen beheervergoeding 2022
  • Voortgang intekenen ANLb voor 2023-2028 
  • Bufferstroken, randenbeheer en vergoeding
  • Herhaalde oproep: locatie gezocht voor Bronboom ELAN
  • Wie helpt ons vlinders tellen? 
  • Kort nieuws