ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief mei 2021

Dinsdag 17 mei 2022

Nieuwsbrief mei 2021

Hier lees je de nieuwsbrief van mei 2022!

NIEUWSBRIEF MEI 2022

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio: 

  • Gratis zakjes bloemenzaad beschikbaar voor bevordering biodiversiteit
  • 19 mei Algemene Ledenvergadering
  • Ongekend: niet eerder zóveel weidevogelnesten zó vroeg geteld in Nij Beets
  • Betaalspecificatie ANLB beheervergoeding 2021
  • Agricycling: composteren op boerenerf
  • Nieuws van Ganzencollectief Fryslân
  • Lees hier het jaarverslag van ELAN over 2021
  • Kleine moeite: 's nachts de kat binnen
  • Kort nieuws