ELAN Zuidoost Friesland

On the way to PlanetProof

Dinsdag 12 juli 2022

On the way to PlanetProof

ELAN doet dit jaar wederom mee aan de borging, registratie en schouw van PlanetProof-deelnemers in Zuidoost-Friesland. In navolging op 2020 en 2021 heeft BoerenNatuur opnieuw het verzoek gekregen voor uitvoering van dit proces in 2022 en 2023.

Alle deelnemers van deze melkstroom binnen FrieslandCampina moeten volgens de standaard en richtlijnen van het keurmerk Otwt PlanetProof kunnen laten zien dat zij op een bepaald percentage van hun bedrijfsoppervlak aan natuur- en landschapsbeheer doen. Stichting Milieukeur (SMK), beheerder van de PlanetProof certificatie stelt als eis aan FrieslandCampina als certificaathouder dat zij dit natuur- en landschapsbeheer met contracten borgen. In deze contracten moet duidelijk zijn op welke locatie het beheer plaatsvindt.

Als onderdeel van deze borging voor 2022 en 2023 is:

  • Bij een steekproef van deelnemers de beheerpakketten ingetekend en geregistreerd middels het SCAN-ICT systeem.
  • Bij een steekproef van deelnemers het beheer geschouwd op implementatie van de beheerpakketten.

ELAN heeft voor 2022 vijf melkveehouders in de steekproef. In samenspraak met de melkveehouder worden de pakketten ingetekend en bekeken in het veld. Naast deze veldbeoordeling is het doel van deze opdracht om advies te geven over biodiversiteit op het boerenerf. Vaak kan er door kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering al een groot resultaat worden behaald voor de biodiversiteit.