ELAN Zuidoost Friesland

Ongekend: niet eerder zóveel weidevogelnesten zó vroeg geteld in Nij Beets

Dinsdag 19 april 2022

Ongekend: niet eerder zóveel weidevogelnesten zó vroeg geteld in Nij Beets

Foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein

De weidevogels weten het gebied Jansenstichting bij Nij Beets dit voorjaar goed te vinden. Nog niet eerder waren er zó vroeg in het voorjaar zóveel kievitsnesten in het gebied; wel 70 stuks. Vorig jaar waren er dat 40 nesten rond deze tijd, ook al een goede score.

Agrarisch natuurbeheer voor de weidevogel

Ook andere weidevogels, zoals de grutto, tureluur en scholekster zijn in het gebied gesignaleerd, maar die broeden meestal later. Zeven ELAN-deelnemers aan agrarisch natuurbeheer in dit gebied van ruim 300 ha doen aan weidevogelbeheer. Dat werpt dit jaar zijn vruchten af door verschillende vormen van beheer toe te passen.

Op bijna de helft van dit grondgebied wordt er een afwisselend landschap gecreëerd. Dit mozaïek in agrarisch gebied werkt goed voor de vogels. De boeren zorgen voor een hoger waterpeil en voor plasdrassen in het gebied. Hierdoor is het gebied natter, waardoor de vogels makkelijker met hun snavels bij de wormen kunnen. Ook trekt het insecten aan en daarmee voedsel voor de weidevogels en hun jongen.

Op een deel van de percelen worden er vanaf 1 april tot minimaal 1 juni en maximaal 1 juli geen werkzaamheden, zoals maaien, uitgevoerd. Bovendien worden ze niet betreden, ook niet door vee. Door het uitrijden van ruige mest (mest met stro) worden er ook weer insecten aangetrokken en het levert nestmateriaal voor de vogels. En natuurlijk, als het zover is worden de nesten beschermd.

Nesten zoeken met drones

De nesten worden gezocht door nazorgers, vrijwilligers van de Bond van Friese Vogelwachten. Nu gaat dat redelijk makkelijk, doordat het gras nog kort is. Later in het seizoen worden er drones ingezet om de nesten te zoeken in het langere gras en ook om jonge weidevogels te kunnen signaleren.

Wel wordt opgemerkt dat predatoren, zoals de vos, nog kunnen huishouden in het gebied de Jansenstichting.