ELAN Zuidoost Friesland

Online kennisbijeenkomst wintervoedsel voor akkervogels

Woensdag 15 december 2021

Online kennisbijeenkomst wintervoedsel voor akkervogels

Akkervogels krijgen het steeds moeilijker in de winterperiode. Als ELAN zetten we ons in om de leefsituatie voor deze soorten te verbeteren met verschillende beheerpakketten gericht op akkervogels. De pakketten hebben tot doel om het wintervoedselaanbod te verhogen. In deze online kennisbijeenkomst wordt besproken wat de effecten zijn van deze pakketten en hoe ze het best ingezet kunnen worden. 

De kennisbijeenkomst wordt georganiseerd door Kennismakelaar Boerenlandvogels in samenwerking met BoerenNatuur op donderdag 13 januari van 14.30 tot 16.30. 

Hier is meer informatie is te vinden en kunt u zich tevens aanmelden.