ELAN Zuidoost Friesland

Ontvang advies op maat over natuurinclusieve landbouw

Dinsdag 16 november 2021

Ontvang advies op maat over natuurinclusieve landbouw

Begin 2021 is de Landbouw Adviespool (LAP) opgericht. Dit nadat er bij Living Lab Fryslân en ook bij andere organisaties uit de sector steeds meer vragen van boeren binnenkwamen die advies op maat nodig hadden om tot concretisering van natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf te komen. Het is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

De Landbouw Adviespool
De LAP is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies geeft. De opgedane kennis wordt daarnaast (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts maken. Afhankelijk van de omvang van de vraag wordt een deel van de advieskosten vergoed.

Het doel
Het doel is om boeren te helpen met de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Door hen onafhankelijk advies van een expert aan te bieden, kunnen stappen voorwaarts gezet worden op het eigen bedrijf. Zowel melkveehouders als akkerbouwers kunnen hun bedrijfsspecifieke vragen indienen via de site www.lap.frl. De vraag wordt gescreend, er wordt contact met de boer opgenomen en wanneer passend, wordt een onafhankelijke expert aan gekoppeld aan de vraagsteller. Gezamenlijk wordt naar de specifieke bedrijfssituatie gekeken en de boer ontvangt advies, specifiek gericht op zijn of haar bedrijf. Ook groepstrajecten kunnen zo worden opgepakt. Kijk op www.lap.frl voor meer informatie en cases die al zijn afgerond.