ELAN Zuidoost Friesland
Oordeel schouwcommissie 'droge dooradering' 2019:

Oordeel schouwcommissie 'droge dooradering' 2019: "positief"

Woensdag 18 december 2019

Oordeel schouwcommissie 'droge dooradering' 2019:

Begin december is de evaluatie met de schouwcommissie van de 'droge dooradering' geweest. Tijdens deze evaluatie zijn de concept-schouwrapporten besproken. 

De algemene indruk van de schouwers over het beheer van landschapselementen is positief. Ze gaven aan dat vooral het punt: "raster/ ijzerdraad aan de bomen" steeds minder voorkomt. Dat is een verbetering. Uiteraard blijft het een aandachtspunt.

Waar wel geregeld een opmerking over komt is:

  • Het verwerken van snoeiafval in het element. Dit mag, mits op rillen gelegd. De schouwcommissie komt geregeld tegen dat het op bulten wordt verwerkt. Dit is niet toegestaan. 
  • Verwerken van slootafval / sloothekkel in het element. Dit is niet toegestaan.

De schouwrapporten worden vóór 1 januari 2020 verstuurd. Eventuele herschouw (herschouw wordt opgelegd wanneer er herstel moet plaatsvinden) wordt gedaan ná 15 maart 2020.