ELAN Zuidoost Friesland

Pakket bodemverbetering grasland en bouwland aangepast

Woensdag 26 april 2023

Pakket bodemverbetering grasland en bouwland aangepast

Zoals in onze nieuwsbrief van april aangekondigd, zou deze week de aangepaste versie van het pakket 'Bodemverbetering op grasland en bouwland' op de website worden geplaatst.

Het pakket is op een aantal punten aangepast, te weten:

  • De beperking dat er op slechts 10% van de oppervlakte gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden is uit het pakket gehaald. 
  • Er is toegevoegd dat dit pakket gedurende de ANLb periode 2023-2028 mag rouleren over percelen.
  • Ook is de minimale en maximale hoeveelheid uit te rijden ruige mest, bodemverbeteraar en plantenresten duidelijker weergegeven (minimaal 10 en maximaal 20 ton per ha).

De volledige pakketvoorwaarden kunt u hier vinden.