ELAN Zuidoost Friesland
Patrijzen waargenomen in Appelscha

Patrijzen waargenomen in Appelscha

Woensdag 17 juni 2020

Patrijzen waargenomen in Appelscha

Agrarisch natuurbeheerder Jaap Mekel heeft afgelopen maandag twee patrijzen gezien op zijn akker aan de Vaart Zuidzijde in Appelscha. De vogels behoren tot een kwetsbare soort en de populatie staat zwaar onder druk.

Geen seconde getwijfeld

De twee patrijzen vlogen op toen Mekel maandagochtend 15 juni jongstleden zijn akker bezocht.
“Ik wilde kijken hoe het ingezaaide  mengsel na de regen was opgekomen. Ik herkende direct dat het  patrijzen  waren. De vogels slaan kort met de vleugels waarna ze overgaan in een glijvlucht .” Patrijzen zijn ongeveer even groot als een houtduif aldus Mekel. “Het is meer dan tien jaar geleden dat ik ze  op mijn land zag. Als je hier rond loopt en je ziet ze nu weer , dan is dat wel een geluksmoment. Ik hoop dat het een paartje is en dat ze zich permanent vestigen.”

Pilot beheren akkers in en rond Oosterwolde

Collectief ELAN Zuidoost-Friesland koos in 2020 voor agrarisch natuurbeheer van akkers. Acht deelnemers in de omgeving van Oosterwolde werden gevonden om hun akkers zo in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor vogels als de gele kwikstaart, de geelgors en ook de patrijs. Zo is sinds de jaren zeventig de populatie van de patrijs in Nederland met maar liefst 95 procent afgenomen. Dankzij monitoring net over de grens in Drenthe weten we dat er daar wel patrijzen zijn. Door de randen van de akkers in te zaaien met een kruidachtig mengsel, moeten de vogels over de grens worden gelokt, terug naar Zuidoost-Friesland.

Struwelen, meidoornhaag en aardappelen

Jaap Mekel denkt dat de aanpassingen in de omgeving hebben geholpen om de patrijzen te lokken. “Ik heb hier een meidoornhaag van 1 kilometer, met  daarbinnen delen die speciaal ingezaaid zijn met wintervoedsel voor de vogels. Daarnaast groeien weer aardappelen. Ook is er een greppel waar ik  struiken in laat groeien zoals berk, boswilg en grauwe wilg. Ik snoei het gefaseerd, zodat er bijvoorbeeld voor bijen en insecten  elk voorjaar stuifmeel is.”

Kleinschalige aanpak

Mekel gelooft in een variatie en kleinschaligheid: “Er is nu diverse vegetatie, er is extra variatie en het landschap is heel kleinschalig ingericht met onder andere struwelen. Patrijzen houden van beschutting en open land.” De eigenaar van de akker heeft goede hoop dat het effect heeft: “Lang deed de patrijs het niet zo goed bij ons in Zuidoost. Maar als het aantal in Drenthe  toe neemt en wij richten het land net anders in dan is er een goede kans dat de patrijs hier blijft.”

Kijk en luister de reportage terug op Omrop Fryslân

https://www.omropfryslan.nl/nijs/965033-patrizen-sjoen-appelskea-het-maakt-mijn-dag-weer-goed