ELAN Zuidoost Friesland
Project Planet Proof Zuidoost-Friesland 2020 afgerond

Project Planet Proof Zuidoost-Friesland 2020 afgerond

Zaterdag 19 september 2020

Project Planet Proof Zuidoost-Friesland 2020 afgerond

In de zomer van 2020 heeft ELAN een project uitgevoerd in samenwerking met BoerenNatuur en Friesland Campina. Dit project betrof het intekenen van de pakketten en vervolgens een veldbeoordeling uitvoeren van 8 PlanetProof boeren in Zuidoost-Friesland.

Veldbeoordeling 2020

De veldbeoordeling is uitgevoerd in mei, juni en juli. Hierbij is gecontroleerd is het betreffende pakket aanwezig was en of er is en wordt voldaan aan de pakketvoorwaarden. Daarnaast zijn er allerhande adviezen en tips gegeven aan de melkveehouder om te voldoen aan de pakketvoorwaarden en om eventuele andere biodiversiteitsmaatregelen toe te passen op het bedrijf.

Voorbeelden van adviezen

Voorbeelden van adviezen en tips zijn; Waar kan een Kruidenrijke rand het beste worden aangelegd, hoe moet er gesnoeid worden in landschapselementen en hoe een poel moet worden beheerd. De bevindingen van deze schouw zijn voorgelegd aan de betreffende melkveehouders, Friesland Campina en BoerenNatuur

Wat is uit de schouw gekomen?

De meeste pakketten voldeden aan de voorwaarden. De opmerkingen die zijn gemaakt betroffen vooral te weinig aanwezige soorten bloemen en kruiden op percelen. Dit kan verbeterd worden door blijvend te verschralen (niet bemesten) en percelen te kiezen die niet in de schaduw liggen van landschapselementen. 

Of er in 2021 een vervolg komt voor ELAN betreffende dit project, is nog niet duidelijk.