ELAN Zuidoost Friesland

Project: voederhagen voor biodiversiteit en gezond vee

Donderdag 18 april 2024

Project: voederhagen voor biodiversiteit en gezond vee

Bij ELAN merken we dat steeds meer boeren belangstelling hebben voor het aanplanten van een voederhaag. Vroeger werden heggen en hagen  gebruikt als veekering. Ze hebben een grote landschappelijke waarde en dragen sterk bij aan het verhogen van de biodiversiteit. 

Ontstekingsremmend
Met name hagen hebben een hoge ecologische waarde. Ook vanuit koegezondheid kunnen hagen interessant zijn. Het is veel boeren wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hier van te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op koegezondheid, vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink).

Zo bevat meidoorn stoffen die het hart en de bloedsomloop ondersteunen en koliek en diarree tegengaan, en heeft zwarte els een ontstekkingsremmende werking. Door het aanplanten van (voeder)hagen kan enerzijds de biodiversiteit versterkt worden en anderzijds de gezondheid van het vee worden bevorderd.

Project
BoerenNatuur Fryslân heeft een project, waarbij dit soort voederhagen aangeplant kunnen worden. Hierbij ontvangt de deelnemer 50% korting op het plantmateriaal. In september en oktober organiseert BoerenNatuur Fryslân een aantal informatiebijeenkomsten om uitleg te geven over voederhagen en ontwerpplannen te bespreken. Vervolgens is de planning om in november de voederhagen te planten. 

Aanmelden
Indien u belangstelling heeft voor het aanplanten van een voederhaag, kunt u dat melden bij Hanneke van Daatselaar door een mail te sturen naar hanneke@elan-zofriesland.nl  Zij verzamelt de aanmeldingen binnen ELAN gebied en koppelt dit terug naar BoerenNatuur Fryslân. Hoe meer aanmeldingen we in Zuidoost-Friesland hebben, hoe groter de kans dat de informatiebijeenkomst in ons werkgebied wordt georganiseerd.