ELAN Zuidoost Friesland

Randenbeheer in Friesland

Dinsdag 10 januari 2023

Randenbeheer in Friesland

Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân zetten de komende jaren fors in op het verbeteren van de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Daarvoor stelt de provincie extra budget beschikbaar binnen de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De agrarische collectieven, waarvan ELAN er één is, zijn de uitvoerders van deze regeling. 

Speciaal voor dit doel zijn pakketten ontwikkeld, waarmee u als boer een rand vanaf de insteek van de sloot vrij houdt van bemesting en gewasbechermingsmiddelen. Dit kan zowel op grasland als op bouwland. Deze pakketten vragen meer van u dan de verplichte bufferstrook. Wilt u hier meer over lezen? Lees dan hier verder.