ELAN Zuidoost Friesland

Resultaten broedvogelmontoring 2017

Vrijdag 25 mei 2018

Resultaten broedvogelmontoring 2017

In 2017 heeft Landschapsbeheer Friesland in ons werkgebied de broedvogelmonitoring van de 'Droge dooroadering' uitgevoerd. Inmiddels zijn resultaten bekend. Tijdens deze monitoring zijn er ongeveer 75 verschillende vogelsoorten gehoord en/of gezien.

Van de doelsoorten is enkel de Zomertortel niet waargenomen. De grote verscheidenheid en hoeveelheden soorten die zijn waargenomen geven een indicatie hoe bijzonder het landschap in Zuidoost Friesland is. Des te belangrijker is het dat de grondgebruikers in ons werkgebied het landschap goed in stand houden en op de juiste manier beheren.

Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wijmenga heeft de broedvogelmonitoring in De Noardlike Fryske Walden en op Terschelling uitgevoerd. Het rapport dat is opgeleverd kunt u via kantoor opvragen.

fotocredits: Jac. Jansen