ELAN Zuidoost Friesland

Resultaten Poes in de mand 2021

Woensdag 5 januari 2022

Resultaten Poes in de mand 2021

Het precieze effect van de campagne 'Poes in de mand' op het tegengaan van predatie door katten in weilanden is moeilijk meetbaar. Máár het is wel duidelijk dat deze campagne een groot publiek heeft bereikt. Zelfs landelijke dagbladen en talkshows besteedden aandacht aan deze actie. Er is dus zeker bewustwording gecreëerd. 

Aangezien er voor gedragsverandering een lange adem nodig is, wordt de campagne ook in 2022 weer herhaald. Dus ook nu geldt nog steeds: 'Kuikens in het land, poes in de mand!'. 

Bent u nieuwsgierig naar het eindrapport van deze campagne over 2021? Klik dan hier om het te lezen.