ELAN Zuidoost Friesland
Resultaten van het beheer in de 'Natte dooradering' 2019

Resultaten van het beheer in de 'Natte dooradering' 2019

Donderdag 23 juli 2020

Resultaten van het beheer in de 'Natte dooradering' 2019

ELAN is tevreden over het beheer van de leefgebieden die passen bij de Natte dooradering. Eind 2019 zijn een flink aantal sloten geschouwd waarop het beheerpakket Ecologisch Slootschonen is afgesloten. De schouwrapporten worden binnenkort verstuurd; net voor het schoon-seizoen. Zo komen de opmerkingen die genoemd zijn "vers" binnen.

Over het algemeen is het beheer prima uitgevoerd! Dat wil zeggen dat de sloten deels geschoond zijn, waarbij tussen de 20 en 50% van de vegetatie gespaard is. Dit is conform de beheereisen en voorschriften. ELAN is zeer content dat het beheer over het algemeen goed wordt nageleefd.

Een klein aantal sloten zijn geheel geschoond. Dat is funest voor het waterleven. De deelnemers wiens sloten dat betreft, worden hierop gewezen middels het schouwrapport.

Schouw botanische randen
Bij tien deelnemers met het beheerpakket Botanisch Waardevolle graslandrand (5 meter breed) heeft half juni ook schouw plaatsgevonden. Deze schouwrapporten zijn onlangs verstuurd. Voor 95% waren de randen in orde! Her en der is ook al verschraling opgetreden. Dit komt de waterkwaliteit in de sloten ten goede. Een enkele tekortkoming betrof het verwerken van slootafval in de rand en het geheel maaien van een rand (die moest blijven staan tot 15 juni). 

Vragen over de schouwrapporten?
Stuur een mail aan Sander Zonderland: sander@elan-zofriesland.nl