ELAN Zuidoost Friesland

Ruimte binnen pakket bodemverbetering op grasland

Vrijdag 12 mei 2023

Ruimte binnen pakket bodemverbetering op grasland

Bij de start van het intekenen voor de nieuwe periode voor agrarisch natuurbeheer, hebben we als ELAN gemeend om voor pakket 39a 'Bodemverbetering op grasland' een maximum aantal ha's per deelnemer aan te houden. Dit, omdat we wilden voorkomen dat het budget door een klein aantal deelnemers opgemaakt zou worden. Nu de intekenperiode bijna voorbij is, blijkt dat we tóch nog ruimte in het budget hebben. 

Dus mocht u afgelopen periode dit pakket hebben ingetekend waarbij u werd begrensd tot 2 ha, maar u wilt graag meer ha's onder deze regeling? dan horen wij dat graag. Neem ik dat geval contact op met kantoor via telefoonnummer: 0512-726183 of stuur een mail. Ook nu geldt nog steeds vol = vol, dus wees er snel bij.