ELAN Zuidoost Friesland

Schilderen en fotograferen in de bloemenstroken van Opsterland

Maandag 30 augustus 2021

Schilderen en fotograferen in de bloemenstroken van Opsterland

In september organiseren de Stichting Bloeiend Boerenland, Elan Zuidoost-Friesland, Bijenbrigade Beetsterzwaag en Museum Opsterland een schilder- en foto opdracht met als doel door middel van kunst aandacht te vragen voor biodiversiteit in de gemeente Opsterland.

Het project bloeiende akkerranden is geïnitieerd om insecten, bijen, vlinders en vogels weer terug te laten keren op akkers en weilanden. Deelnemers voormalig boer Henk Danes en boer Warner van der Leeuw stellen hun bloemenstrook beschikbaar om foto’s te maken dan wel te schilderen. Locaties : De Wispel 14 Tijnje en Janssen Stichting 11 Nijbeets.

Een selectie gemaakt door de organisatie van circa 25 werken zal in 2022 worden geëxposeerd in Museum Opsterlan. Iedereen kan gratis meedoen met maximaal 3 werken.

Opgeven en meedoen

Meedoen? Stuur dan vòòr 10 september een mail naar j_weij@hotmail.com. De overige informatie en voorwaarden worden dan toegestuurd.