ELAN Zuidoost Friesland

Schouw natte dooradering

Vrijdag 9 juni 2023

Schouw natte dooradering

Botanische randen zijn van grote waarde voor biodiversiteit. De insectenrijke randen zorgen voor een belangrijke voedselbron voor diverse soorten. Hieraan kan invulling worden gegeven met het ANLb pakket 'Botanisch waardevolle graslandrand - 2 meter maaien na 15 juni' Ook is dit pakket bedoeld om de af- en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van agrarische percelen in het oppervlaktewater te verminderen. 

Eén van de beheervoorschriften is dat de botanische rand 5 meter breed is en niet wordt bemest. De buitenste 2 meter mag pas gemaaid worden na 15 juni. Aanstaande donderdag gaat onze schouwer, Catharinus Post er op uit om een aantal beheereenheden te schouwen. Deze beheereenheden zijn steeksproefgewijs bepaald. De betreffende grondeigenaren zijn vooraf per mail over dit bezoek geïnformeerd. Tijdens het veldbezoek bekijkt de schouwer of voldaan wordt aan de pakketvoorwaarden en waar nodig is wordt advies gegeven over het beheer. De grondeigenaren ontvangen na de schouw een schouwrapport op de mail. 

Indien hier nog vragen over zijn kunt u contact opnemen met Hanneke van Daatselaar via telefoon: 0512-726183 of per mail: hanneke@elan-zofriesland.nl