ELAN Zuidoost Friesland

Start campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels'

Woensdag 13 maart 2019

Start campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels'

Op woensdag 13 maart werd bij boerenfamilie Tjeerdsma in De Veenhoop de campagne "Grutsk op ús Greidefûgels" officieel afgetrapt. Gedeputeerde Johannes Kramer, Peet Sterkenburgh van LTO-Noord en Frans Kloosterman van de BFVW overhandigden de eerste toolkit aan boer Tjeerdsma.

8 kg zaadmengsel

In deze toolkit zat onder andere een brief, een weidevogelmagazine en een tegoedbon voor 8 kilogram kruidenrijk mengsel voor 1 hectare (ha) kruidenrijk grasland. Boer Tjeerdsma is de eerste boer die daadwerkelijk 8 kg van dit speciaal geselecteerde kruidenmengsel in ontvangst mag nemen. Alle 2200 Fryske melkveehouders ontvangen deze toolkit eind maart in de brievenbus. Vanaf dat moment kunnen boeren ook intekenen voor 1 ha hectare kruidenrijk grasland. 

Gezamenlijk de schouders er onder

Grutsk op ús Greidefûgels is een initiatief van meerdere organisaties in Fryslân die dagelijks met het Friese landschap te maken hebben. Zij willen zich actief inzetten voor weidevogels in Fryslân. Daarom slaan LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Cumela, Agrarische Jongeren Fryslân, Nordwin Collegem Van Hall Larenstein en de provincie Fryslân de handen ineen om Fryslân weidevogelrijk te houden.