ELAN Zuidoost Friesland

Statenfracties Friesland op bezoek bij ELAN in Appelscha

Dinsdag 2 juli 2024

Statenfracties Friesland op bezoek bij ELAN in Appelscha

De agrarische sector in Friesland wil graag de handen uit de mouwen steken om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan, om het landschap te versterken en zich in te zetten voor waterberging om droogte tegen te gaan. Maar, dat moet dan wel (financieel) mogelijk gemaakt worden. Dit was de boodschap die voorzitter Albert van der Ploeg van BoerenNatuur Fryslan maandag eind van de middag meegaf aan de 65 aanwezigen op het melkveebedrijf van familie Sinnige in Appelscha.

ELAN Zuidoost-Friesland
BoerenNatuur Fryslân organiseerde samen met het agrarisch collectief ELAN Zuidoost-Friesland een werkbezoek voor statenfractieleden en aanverwante relaties op het bedrijf van familie Sinnige, één van de ELAN deelnemers. Op de voergang van de stal, deed ELAN voorzitter Warner van der Leeuw uit de doeken hoe het collectief zich inzet voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Dit doen zij samen met hun bijna 400 deelnemers, maar ook met partners, zoals terrein beherende organisaties. Van der Leeuw legt uit: ‘Om de effecten te meten wordt er met regelmaat gemonitord. Tijdens dit soort rondes worden er ook bijzondere waarnemingen gedaan, zoals vorige week nog een kwartel op een vogelakker in Haule’.

Graag meer agrarisch natuurbeheer
Gastheer Paul Sinnige gaf de aanwezigen een inkijkje in zijn bedrijfsvoering van het melkveebedrijf met verbreding en welke rol het agrarisch natuurbeheer daarin speelt. Hij is gegroeid van 3 ha naar 6 ha agrarisch natuurbeheer. Desgevraagd gaf hij aan dat hij graag meer ha’s onder beheer wil brengen, maar dat er beperkingen zijn in het budget bij ELAN. Gelukkig heeft het rijk extra geld gereserveerd voor agrarisch natuurbeheer voor de komende jaren, dus dit biedt perspectief.

Agrarisch natuurbeheer in de praktijk
Na een heerlijk buffet gingen de aanwezigen in twee groepen uiteen om met eigen ogen te zien wat de uitwerking is van het agrarisch natuurbeheer. De ene groep ging in een huifkar naar een vogelakker een paar kilometer verderop. De andere groep bezocht een bloemenblok vlakbij de boerderij. Ter plaatse werd uitleg gegeven over het beheer, de keuze van de zaadmengsels, de grondbewerking en over de vele soorten insecten, vogels en andere dieren die er op afkomen. Dat niet alleen de dieren hiervan genieten blijkt wel. De vader van de boer heeft langs het bloemenblok twee stoeltjes geplaatst, zodat de vele passanten even rustig kunnen gaan zitten en genieten van al het moois wat natuurinclusieve landbouw te bieden heeft.

Na de excursie kwamen de aanwezigen weer terug op de boerderij. Hier konden ze onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen met elkaar delen en werd de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter van BoerenNatuur Fryslân. Hij gaf hierbij nogmaals aan dat boeren zich wel willen inzetten voor agrarische natuurontwikkeling, maar dat er ook (financiële) mogelijkheden moeten zijn.