ELAN Zuidoost Friesland

Tips faunavriendelijk maaien

Dinsdag 16 april 2024

Tips faunavriendelijk maaien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Saxifraga - Janus Verkerk
In graslanden leven van oudsher veel verschillende soorten dieren. Onder andere hazen, reeën, eenden en weidevogels zoeken in het voorjaar dekking en nestgelegenheid in het lange gras. Dit doen ze ook op productieve percelen die tussen eind april en half mei worden gemaaid. Soms vluchten ze op tijd weg voor de trekker, maar helaas lukt dat niet altijd. Door met het maaibeheer rekening te houden met het wild in het grasland kan het aantal maaislachtoffers teruggebracht worden.

Informatiebijeenkomsten
Om boeren, loonwerkers, vogelwachters, studenten uit het groene onderwijs en andere geïnteresseerden hierover te informeren organiseert BoerenNatuur Fryslân samen met 'Grutsk op ús Greidefûgels' twee brûsplak bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel met sprekers die vanuit verschillende perspectieven hun kennis en ervaring delen. Daarna volgt er een demonstratie van verschillende technische innovaties en machines die ingezet kunnen worden. 

Wanneer?
Woensdag 24 april bij de familie Zeinstra in Stiens
Vrijdag 26 april bij de familie Westert in Sneek
13.00-15.30 uur (daarna tijd voor een hapje en drankje)

Aanmelden kan via Faunavriendelijk maaien | BoerenNatuur Fryslân (boerennatuurfryslan.frl) hier kunt u ook het volledige programma vinden. Na aanmelding krijgt u de excacte adresgegevens van de bijeenkomsten. 

Factsheet
Kunt u niet bij één van de bijeenkomsten zijn, maar wilt u wel graag tips voor faunavriendelijk maaibeheer? Lees dan hier de factsheet van BoerenNatuur Vlaanderen.