ELAN Zuidoost Friesland

Tussenstand inschrijvingen ANLb 2023-2028

Woensdag 17 mei 2023

Tussenstand inschrijvingen ANLb 2023-2028

Onze kantoormedewerkers zijn nog steeds druk met het verlengen van bestaande beheerpakketten of intekenen van nieuwe beheerpakketten. Maar het einde van deze klus lijkt in zicht te komen. Hierbij een aantal punten die goed zijn om te weten voor u: 

  • het aanpassen van uw gewenste beheer kan tot uiterlijk 1 jun a.s.
  • deelnemers die in de vorige periode ook al beheer hadden krijgen per mail een beheerbijlage toegestuurd, met daarin de gemaakte afspraken. Deze dient digitaal ondertekend te worden. Zonder dit document kunnen wij geen beheervergoeding overmaken.
  • nieuwe deelnemers krijgen zowel een contract als een beheerbijlage per mail toegestuurd. Deze dienen beide digitaal ondertekend te worden. Ook hier geldt, dat zonder deze getekende documenten wij de beheervergoeding niet kunnen overmaken. 
  • Op het moment van dit schrijven moeten er nog 90 contracten / beheerbijlagen worden opgesteld en verstuurd.