ELAN Zuidoost Friesland

Uitbetaling beheervergoeding vertraagd

Zaterdag 2 april 2022

Uitbetaling beheervergoeding vertraagd

In onze nieuwsbrief van maart heeft u kunnen lezen dat de beheervergoeding over 2021 uiterlijk op 31 maart 2022 betaald zou worden. Dat is helaas niet gelukt. Onze excuses hiervoor!

Er blijkt een fout te zitten tussen de registratie van het beheer en het systeem voor het uitbetalen. Hierdoor zijn bedragen niet juist overgezet. Dit zorgt voor heel veel extra werk. Het beheer en bijbehorende vergoeding van elke deelnemer moet apart gecontroleerd én aangepast worden. 

We zijn druk bezig om dit allemaal in orde te maken. De uitbetaling van de beheervergoeding volgt zo spoedig mogelijk.

Nogmaals excuses hiervoor!

Bestuur en medewerkers ELAN Zuidoost-Friesland