ELAN Zuidoost Friesland
Uitkomsten onderzoek stagiair Kevin bloemenranden

Uitkomsten onderzoek stagiair Kevin bloemenranden

Woensdag 14 april 2021

Uitkomsten onderzoek stagiair Kevin bloemenranden

In het najaar van 2020 heeft stagiaire Kevin een onderzoek gedaan naar de Zaaien in Zuidoost bloemenranden en -percelen, maar ook naar enkele kruidenrijke akkerranden van het Akkervogelbeheer. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren:

Conclusies
-Beheereenheden waar onkruid (vooral melde) is gewied, komen beter tot ontwikkeling.
-Men wil graag iets aan het onkruid (vooral melde) doen. Tip: Als de melde opkomt en circa 10-15 hoog is, de koppen eruit maaien
-Vals zaaibed vergroot de kans op een succesvolle beheereenheid; maar het is geen garantie.
-in 2020 is er een lange droge periode geweest vanaf circa half mei. Dit heeft in veel gevallen geresulteerd in matig geslaagde beheereenheden.

-Beregen helpt voor het kiemen van de zaden. Keerzijde is dat ook de onkruidzaken eerder kiemen.
-Een beheereenheid in de schaduw heeft meer "last" van onkruid; Advies is dus om een rand/oppervlakte in aan de zonkant van een perceel of bos aan te leggen
-Bij het zaaien het zaad goed mengen; Dit voorkomt dat de kleine zaden het eerst worden gezaaid
-Er komen erg veel positieve reacties van de omgeving, zowel van bewoners als van recreanten.
-Men wil graag een informatiebord over het doel van de beheereenheid. Hier is ELAN mee bezig.
 

Slagingspercentage van de beheereenheden:

 | Goed | 52%
 | Matig | 24%
 | Slecht | 24%

We hopen dat de randen dit jaar beter lukken dan vorig jaar. De deelnemers krijgen een inzaai- en beheerinstructie toegestuurd.