ELAN Zuidoost Friesland

Uitnodiging: Natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

Donderdag 4 november 2021

Uitnodiging: Natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

We werken in Fryslân als boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. De ambitie en eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Daarvoor organiseert de Friese Milieu Federatie een erfsessie. 

Zij nodigen u uit om op vrijdag 26 november te horen en mee te praten waar de kansen liggen op het gebied van natuurinclusieve melkveehouderij en ecosysteemdiensten en wat nodig is om deze te verzilveren. In deze eerste Erfsessie ligt de focus op de melkveehouderij. De volgende sprekers staan op het programma: gedeputeerde Klaas Fokkinga, landschapsarchitect Peter de Ruyter en melkveehouder Pieter van der Valk. Het middagprogramma is interactief. Meer informatie en aanmelden op www.fmf.frl/erfsessie.

Aanmelden kan tot en met 22 november.