ELAN Zuidoost Friesland

Uitnodiging opening bloeiende akkerrandenroute Opsterland

Dinsdag 23 juni 2020

Uitnodiging opening bloeiende akkerrandenroute Opsterland

 Vanaf 3 juli is het mogelijk om in en rond Gorredijk en Beetsterzwaag langs bloeiende akker- en weilandranden te fietsen. De route wordt op deze vrijdag om 19:30 uur geopend door wethouder Anko Postma. En is niet alleen bedoeld om deze zomer te genieten van de explosie aan bloemen, de fietsrondjes zijn er ook om fietsers bewust te maken van de noodzaak voor méér biodiversiteit voor kwetsbare diersoorten. ANV De Âlde Delte en ELAN Zuidoost-Friesland werken samen in dit initiatief.

Uitnodiging

Wij, als team van het project bloeiende boerenakkerranden zijn blij u uit te kunnen nodigen voor de opening van onze bloeiende akkerrandenroute in Opsterland.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen mag er zijn. Twee fietsroutes van 30 kilometers met zo’n zestien locaties met bloeiende akkerranden waar de bijen en insecten van zullen smullen en voor de bezoekers een lust voor het oog zijn. Als de weergoden ons goed gezind zijn hopen we er tot ver in het najaar nog van te kunnen genieten.

We heten u van harte welkom op de opening op 3 juli om 19.30 uur bij de boerderij van Henk Danes, De Wispel 14 in Tijnje voor een hapje en drankje.

Opgave
In verband met corona houden we er rekening mee dat maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. Daarom willen we graag weten of we op u kunnen rekenen? Wilt u ons vòòr 28 juni laten weten of u komt en met hoeveel personen?

U kunt het mailen naar j_weij@hotmail.com

Hartelijke groet namens het team,
Japke Weij

Bijenbrigade 
Stichting bloeiend boerenland
Museum Opsterlân
ELAN Zuidoost-Friesland
ANV De Âlde Delte