ELAN Zuidoost Friesland

validaties en bufferstroken

Dinsdag 21 mei 2024

validaties en bufferstroken

De afgelopen periode hebben de deelnemers die meedoen aan het GLB de gecombineerde opgave ingediend. Hierbij zijn soms wijzigingen opgetreden ten opzichte van vorig jaar. Als die wijzigingen ook betrekking hebben op pakketten agrarisch natuurbeheer, dan krijgen we bij ELAN een foutmelding door (validatie). 

Gevolgen validaties
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om percelen van gebruiker / eigenaar zijn gewijzigd en als daar beheer op was afgesloten dan komt bij ons een foutmelding (validatie) te staan: 'Perceel niet van deelnemer'. Beheer kan alleen door degene die het perceel opgeeft in de gecombineerde opgave aangevraagd worden. We kunnen het beheer overzetten naar de nieuwe gebruiker maar dan moeten we wel weten wie dat is.  Als dit niet bekend is zullen we het beheer moeten verwijderen omdat het collectief hiervoor een boete krijgt. 

Het kan ook zijn dat er een ander gewas(code) op het perceel wordt geteeld, dat niet overeenkomt met het pakket. Melding: 'grondbedekking bedrijfsperceel past niet bij pakket'. Bijvoorbeeld een grasland pakket op een perceel waar mais wordt verbouwd. Wijzigingen zijn mogelijk bij ons, maar dan moeten die wel doorgegeven worden. Als dat niet gebeurt krijgt het collectief een boete.

Bemestingspakketten 7 en 39 niet op bufferstroken
De bemestingspakketten 07 en 39 a,b,c en d mogen niet toegepast worden op de bufferstroken. Is een pakket al langer op een perceel of nieuw ingetekend dan kan deze overlap nog aanwezig zijn. De overlap van deze pakketten met de bufferstroken knippen wij af van de beheereenheden.  Het kan dus zijn als u al een beheerbijlage ontvangen heeft dat daar een grotere oppervlakte op staat dan er in Mijn Boerennatuur staat. Ook zal er dan bij de volgende uitbetaling een kleinere oppervlakte op de betaalspecificatie staan. Er is wettelijk bepaald dat er geen overlap tussen deze bemestingspakketten en de bufferstrook mag zijn en daar hebben wij ons aan te houden.

Via onderstaande link leest u stap voor stap wat u moet doen om de validaties op te lossen:

HERHAALDE OPROEP aan alle deelnemers: Los validaties op! - ELAN Zuidoost Friesland (elan-zofriesland.nl)