ELAN Zuidoost Friesland
Vanaf zaterdag 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Vanaf zaterdag 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Donderdag 30 januari 2020

Vanaf zaterdag 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Vanaf zaterdag 1 februari kan er weer ruige mest worden uitgereden. In het agrarisch natuurbeheer mag dit jaarlijks tussen 1 februari en 31 augustus. Ruige mest is voordelig voor het weidelandschap. Zo is het goed voor het bodemleven (zoals wormen), maar zo blijft het water ook geleidelijker in de grond zitten. Daarnaast gebruiken weidevogels de strootjes voor de nestbouw en trekt de mest veel veel insecten. Wat weer gunstig is voor de kuikens.

Goed voor de kwaliteit van de bodem

De aanvoer van ruige mest heeft een grote invloed op de bodemkwaliteit. Het stimuleert de opbouw van bodemleven en zorgt dat het organisch stofgehalte van de grond toeneemt, wat weer zorgt voor een betere structuur, en het vasthouden van water en voedingsstoffen. Ruige mest laat de meststoffen langzaam vrijkomen en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels. Daarnaast verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels gemakkelijker met hun snavel de grond in kunnen. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.

Dit zijn de beheerpakketten
ELAN-deelnemers in het leefgebied 'Open grasland' met de pakketten uitgestelde maaidatumextensief weiden of kruidenrijk grasland mogen vanaf 1 februari weer ruige mest uitrijden op deze percelen. Afgesproken is dat dit minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare is Nadat de ruige mest is uitgereden, moet deze actie binnen 7 dagen gemeld worden bij het collectief via de mail onder vermelding van het nummer van de beheereenheid. Lees meer over het pakket 'Ruige mest'.

foto: H. Deuling