ELAN Zuidoost Friesland

Vooral veel kieviten in Zuidoost Friesland

Donderdag 17 november 2022

Vooral veel kieviten in Zuidoost Friesland

Het weidevogelseizoen van 2022 kende veel weersextremen. Het voorjaar begon nat en stormachtig en werd gevolgd door veel zon en droogte in maart, waarna april juist weer nat en koud was. De regen kwam toen op het juiste moment voor de toen aanwezige kuikens. Maar de wisselingen in temperatuur en de aan- of afwezigheid van regen zorgden ervoor dat het broedsucces niet heel groot was voor de weidevogels. Ook in ELAN gebied is dat terug te zien in de cijfers. Alleen het aantal kieviten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. We konden dan ook al vroeg in dit jaar melden dat er ongekend veel kieviten in ons werkgebied aan het broeden waren.

Download hier het complete weidevogeljaarbericht.