ELAN Zuidoost Friesland

Warner van der Leeuw: "Water vasthouden wordt steeds belangrijker"

Zondag 14 november 2021

Warner van der Leeuw:

Water is ontzettend belangrijk voor het landschap. Vooral als het een tijd droog is geweest. Bij ELAN werken we aan een project waarin het water wat langer in de grond wordt vastgehouden. Zo’n 15 boeren van ELAN werken samen met het Wetterskip Fryslân. Een van de boeren die meedoet is Warner van der Leeuw uit Nij Beets. Hij heeft een melkveebedrijf met 100 koeien naast het Âlddjip.

Warner van der Leeuw: “We hebben gekozen om mee te doen aan deze pilot omdat we het belangrijk vinden dat grondwater niet wegzakt. Voor de grasgroei is een voldoende hoog waterpeil belangrijk, met name in ons deel van Fryslân. Ook voor het drinkwater van vee is water in de sloot belangrijk. En natuurlijk voor vogels en insecten die houden van een vochtige omgeving. We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat er minimaal water in de sloot was. Je zag toen dat de weilanden verdroogden.”

Het is een belangrijke pilot waar van Provinsje Fryslan, in samenwerking met Wetterskip Fryslân en kennis- en adviesbureau Aequator sinds 2018 twee ton in investeren.

Van der Leeuw: “Nadat wij ons bedrijf aanmelden voor deze pilot was de eerste stap dat wij gingen kijken naar welke mogelijkheden er waren om in ons gebied heel specifiek te sturen. Zo zijn er in totaal zes buizen die afstroomden in een zogenaamde tochtsloot bekeken. We hebben er vijf van afgesloten, bij de laatste buis is een stuw geplaatst. De stuw kan ik zelf instellen naar hoger peil. Waardevol, omdat het water langs mijn percelen leidt.

Ook is er een inlaat geplaatst zodat er water ingelaten kan worden. Nu is er dus een bedrijfsspecifiek peil. Ook zijn er nieuwe duikers geplaatst zodat het water wel vlot naar de stuw kan stromen. Tevens wordt de laatste tweehonderd meter voor de stuw de sloot verbreed en een natuurvriendelijke oever aangelegd.”

Deelnemers aan de pilot leveren daarmee ook een bijdrage aan de waterhuishouding in de regio. Dit past bij de doelstelling van het project, naast dat de boeren een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering. Bij van der Leeuw zijn inmiddels de eerste ontwikkelingen gestart. Toch is geduld gevraagd voordat échte effecten zichtbaar worden.

Warner van der Leeuw:  “Ons waterpeil is nu flexibel. Aangezien het bedrijf op het hoogste gedeelte van een stromingsgebied zit was het water hier altijd heel laag. Hopelijk wordt de droogteschade nu minder. Dat zullen we de komende jaren zien.”

De ELAN-deelnemer is enthousiast. “We hebben hoge ambities voor het watermanagement: het is goed voor weidevogels en goed tegen droogte. Wel moet het land goed begaanbaar blijven. Die balans vinden is de uitdaging.”