ELAN Zuidoost Friesland

Wat gaat ELAN doen met de akkers bij Oosterwolde?

Woensdag 15 januari 2020

Wat gaat ELAN doen met de akkers bij Oosterwolde?

In 2020 start ELAN met het agrarisch natuurbeheer van akkers. Acht deelnemers starten met speciale beheerpakketten. Daarmee moeten kwetsbare vogelsoorten weer terugkeren in Zuidoost-Friesland.

Het agrarisch natuurbeheer voor vogels zoals patrijzen en geelgorzen houdt in dat er gewerkt wordt aan een kruidenrijke akkerrand (a), aan een vogelakker (b) en een wintervoedselakker (c).

a) Kruidenrijke akkerrand:
-januari/februari: ELAN bestelt het zaaizaad.
-april: ELAN-deelnemers maken het zaaibed klaar.
-eind april /begin mei: Inzaaien.

b) Vogelakker: 
-januari/februari: ELAN bestelt het zaaizaad. Het gaat om het deel 'kruidenrijk'.
-april: ELAN-deelnemers maken het zaaibed klaar.
-eind april /begin mei óf september: inzaaien.
-tussen 1 maart en 1 april of tussen 1 augustus en 1 september: ELAN-deelnemers maaien de akkerrand.
 (Dit is buiten broedseizoen!. Per maaibeurt blijft 15-30% staan van de planten staan. Het maaisel wordt afgevoerd.) 
-na 25 mei: eerste keer maaien van de vogelakker (luzerne of klaver).
-na 15 juli: tweede keer maaien van de vogelakker (luzerne of klaver).
-september: derde keer maaien van de vogelakker (luzerne of klaver).

c) Wintervoedselakker:
- maart-april: ELAN-deelnemers maken het zaaibed klaar.
- half maart-begin mei: ELAN deelnemers zaaien het zomergraan in.
- vanaf begin mei: ELAN deelnemers zaaien oliehoudend gewas in.
- ieder jaar na half maart: onderwerken, het zaaibed wordt opnieuw klaar gemaakt en ingezaaid.