ELAN Zuidoost Friesland

Wat moet u administratief regelen als deelnemer Agrarisch Natuurbeheer?

Dinsdag 19 september 2023

Wat moet u administratief regelen als deelnemer Agrarisch Natuurbeheer?

Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van ELAN druk bezig geweest om pakketten Agrarisch Natuurbeheer vast te leggen in het intekenprogramma. Tijdens de intekening door het collectief, is aangegeven dat de deelnemer nog een aantal administratieve stappen moet nemen. Deze administratieve stappen zijn belangrijk voor een juiste registratie en uiteindelijk ook voor de uitbetaling van de beheervergoeding.

De administratieve stappen die alle deelnemers moeten nemen zijn:

  1. Het registreren bij RVO. Dit moet op de website https://mijn.rvo.nl/
  2. Het afgeven van een machtiging Mijn Percelen Raadplegen
  3. Het registreren van uw percelen

Stap 1 registreren bij RVO en stap 2 machtiging afgeven
In de handleiding registratie RVO en machtiging percelen raadplegen staat stapsgewijs beschreven hoe u dit kunt doen. 

Stap 3 Het registreren van uw percelen
In het stappenplan perceelsregistratie 2023 staat stapsgewijs beschreven hoe u uw percelen kunt registreren.

Regel dit om in aanmerking te komen voor beheervergoeding!
Onder alle ingetekende Agrarische Natuurbeheerpakketten moet een perceel zijn ingetekend. Dit geldt voor een gras- of bouwland pakket, maar bijvoorbeeld ook voor een elzensingel of een sloot.

Deze perceelregistratie is niet alleen van toepassing voor agrarische ondernemers, maar ook voor particulieren die deelnemen aan Agrarisch Natuurbeheer.

Onder verreweg de meeste ingetekende pakketten is een perceel geregistreerd. Echter zijn er ook nog een flink aantal waarbij dit niet het geval is. Het is belangrijk om dit wèl te doen!

Geldt dit ook voor mij? Check het op www.mijnboerennatuur.nl
Om te kijken of uw perceelsregistratie overeenkomt met de intekening van het agararisch natuurbeheer gaat u naar www.mijnboerennatuur.nl. Als u in de blauwe balk bovenaan kiest voor 'kaart' krijgt u een kaart in beeld met links daarvan uw beheereenheden. Als er achter een beheereenheid een rood rondje met een getal er in staat (zie afbeelding rechts), dan moet de intekening worden aangepast. Dit kunt u zelf doen via mijn percelen bij RVO.

Geen machtiging afgegeven?
Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, nemen we vanuit ELAN contact met u op om dit alsnog te regelen. 

Bij afwijkingen in de perceel registratie ontvangt ELAN een financiële korting van RVO.nl. In het ergste geval kan dit leiden tot een dusdanig hoge korting dat ELAN de beheervergoeding niet volledig kan uitbetalen. Door als deelnemer ANLb de perceelsregistratie zo goed mogelijk uit te voeren, helpt u kortingen te voorkomen.