ELAN Zuidoost Friesland
We doen de waterpeilen omhoog met ingang van 15 februari

We doen de waterpeilen omhoog met ingang van 15 februari

Vrijdag 14 februari 2020

We doen de waterpeilen omhoog met ingang van 15 februari

Het is winter en dat betekent dat we de waterpeilen omhoog doen. Met ingang van 15 februari verhogen we het peil met 20 cm, 30 cm of 40 cm. De ELAN-deelnemers maken een keuze uit deze verhogingen. Het gaat er om dat er een verschil ontstaat met de sloten in de buurt.

Handiger met een langere snavel

Als het hogere waterpeil in contact komt met het naastliggende land, wordt dit natter en kunnen weidevogels in het broedseizoen makkelijker voedsel vinden. Vooral de weidevogels met een langere snavel zoals scholekster en de grutto. Hoe natter het land, hoe makkelijke wormen en andere bodemdieren kunnen worden gegeten.

Deelnemers met het pakket Hoogwaterpeil moeten ervoor te zorgen dat het peil van de sloten met het pakket Hoogwaterpeil per 15 februari een verhoging hebben. En dat dit tot en met 15 juni zo blijft.  Het hoogwaterpeil wordt gemeten ten opzicht van de omliggende slootpeilen.