ELAN Zuidoost Friesland

We gaan weer broedvogels tellen!

Woensdag 25 maart 2020

We gaan weer broedvogels tellen!

Het is bijna april en dat betekent dat we weer broedvogels in de houtwallen, -singels en bosjes tellen. De afgelopen drie jaar was er ook broedvogelmonitoring. De komende drie maanden gaan Landschapsbeheer Friesland en een aantal vrijwilligers geselecteerde landschapselementen tellen.
 
's Ochtends vroeg
Het betekent dat vanaf volgende week iemand over uw land kan lopen om de broedvogelterritoria in kaart te brengen. Dit gebeurt meestal ’s ochtend vroeg, omdat dan de vogels het meest actief zijn.
Een monitoringsronde duurt ongeveer een half uur per landschapselement en de betreffende elementen worden vijf keer in het seizoen bezocht, in de periode april-juni.
 
Vrijwilligers opleiden in 2020
Omdat er dit jaar ook vrijwilligers worden opgeleid voor de broedvogelmonitoring, kan het zijn dat uw element vaker wordt geteld. Uiteraard houdt de teller rekening met het gewas! Bent u, of kent u een toekomstige vrijwilliger voor deze broedvogel telling? We zijn samen met Landschapsbeheer Friesland altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand, dan kunt u contact opnemen met ELAN. 

foto: Geelgors: fotograaf: Jac. Janssen.