ELAN Zuidoost Friesland

We schouwen dit jaar later...

Zaterdag 21 maart 2020

We schouwen dit jaar later...

De schouw van de leefgebieden 'Droge dooradering' en 'Open grasland' starten dit jaar later. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen. De schouw houdt in dat de schouwcommissie van ELAN bekijkt of het  volgens de afspraken is uitgevoerd. 

De schouw van weidevogelbeheer en beheer van de houtwallen, singels en bosjes e.d. gaat jaarlijks rond 15 maart van start. De schouwers streven er naar om samen met de eigenaar/beheerder de elementen en percelen te schouwen. De maatregelen van de Rijksoverheid en de aanwijzingen van het RIVM staan dit niet toe.

Beheerders krijgen een mail
Daarom wordt de schouw uitgesteld naar een later moment. De beheerders die in de steekproef van de schouw vallen, krijgen allemaal persoonlijk een e-mail.