ELAN Zuidoost Friesland

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

Woensdag 27 juni 2018

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

Boeren maaien weidevogels kapot; agrarisch natuurbeheer is een grote hypocriete bende. Het interview met grutto-onderzoeker Egbert van der Velde in de Leeuwarder Courant stuit veel boeren tegen de borst.

In de Nieuwe Oogst van 27 juni 2018 wordt gereageerd op de zorgwekkende berichtgeving omtrent het weidevogelbeheer dat afgelopen weekend in de Leeuwarder Courant stond. Onder andere Wilco de Jong en Warner van der Leeuw, bestuursleden van ELAN komen aan het woord.

Niemand maait met opzet vogels dood, is de overtuiging van melkveehouder Warner van der Leeuw (38) uit Nij Beets. Bij hem komt alleen een loonwerker in het land als hij zeker weet dat er geen nesten meer aanwezig zijn. 'Ik maai de percelen zelf waar wel nesten zitten. Het plezier om kuikens groot te zien worden, drijft hem enorm. 'Dat is hartstikke mooi. Wanneer je tijdens alarmtellingen de weidevogels hoort, geeft dat een kick.'

Lees het hele interview hier.