ELAN Zuidoost Friesland

Werkbezoek Kollektivenberied Fryslân

Maandag 4 september 2023

Werkbezoek Kollektivenberied Fryslân

Ieder jaar organiseert één Fries collectief het 'werkbezoek Kollektivenberied' voor Statenleden en andere bij agrarisch natuurbeheer betrokken partijen. 1 september jl. was het de beurt aan Agrarisch Collectief 'Waadrâne'. Hierbij was ook een afvaardiging van het ELAN bestuur aanwezig. 

Het doel van de bijeenkomst is om de Statenleden en andere betrokkenen te laten zien wat we doen op het gebied van agrarisch natuurbeheer en om ze te informeren waar we tegenaan lopen. Deze dag kwamen de voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne aan het woord, Hans Kroodsma, gevolgd door de voorzitter van het KBF, Albert van der Ploeg en gedeputeerde Femke Wiersma. 

Duidelijk werd dat de eerste periode van ANLb op sommige vlakken nog best een zoektocht is geweest. Boeren willen met hun inzet voor ANLb best een bijdrage leveren aan natuurinclusieve landbouw, maar daar moet ook een verdienmodel aan gekoppeld zijn en perspectief voor de lange termijn. Gedeputeerde Femke Wiersma gaf aan dat zij zich sterk wil maken voor een gezonde landbouw, waarbij elke agrariër zelf kan kiezen hoe hij / zij dat doet. Belangrijk hierbij is dat we ons samen sterk moeten maken om te komen tot een gezonde en duurzame landbouw. 

De aanwezigen hebben ook nog een ronde gemaakt door het gebied om met eigen ogen te aanschouwen wat er speelt. Al met al een geslaagde bijeenkomst.