ELAN Zuidoost Friesland

Wie helpt ons vlinders tellen?

Vrijdag 10 maart 2023

Wie helpt ons vlinders tellen?

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Foto: Tanja Verbij
Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg je inzicht in de biodiversiteit op jou bedrijf en kun je dit ook uitdragen. Door te monitoren kun je goed meten wat er al aan biodiversiteit aanwezig is en of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.

Het leuke aan dit project BIMAG (Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied) is dat je als  boer zélf  kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijg je een goed beeld van de vlinders op je land. De vlinderstichting is op zoek naar  enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren.

Wat ga je doen?
Voor het meten van de nachtvlinders krijg je 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3  vaste locaties op de boerderij. Zo krijg je inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai,  op de insectenstand.

Uitbreiding aantal deelnemers
Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2023 opschalen naar 180 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf. Hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger.

De metingen worden om de week gedaan tussen 1 april en 1 oktober. De vlinderstichting zoekt mensen die de intentie hebben om langjarig mee te doen.  

Interesse aan aanmelden
Heb je interesse om zelf de vlinders op je bedrijf te monitoren maar heb je er nog wel vragen over, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 0625517727

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/