ELAN Zuidoost Friesland

Wintertalingen en Blauwe kiekendief gespot bij vogelakker Haulerwijk

Maandag 3 januari 2022

Wintertalingen en Blauwe kiekendief gespot bij vogelakker Haulerwijk

Eén van onze deelnemers in Haulerwijk zag in de sloot langs hun kruidenrijke akkerranden en vogelakker een paar wintertalingen en boven de akkerrand / vogelakker vliegt regelmatig een blauwe kiekendief.
Hier doen we het voor!

De blauwe kiekendief is één van de zeldzaamste broedvogels in Nederland. Er komen ongeveer maar 10 broedparen voor in ons land, vooral in Oost Groningen en op de wadden. Dit mannetjes is waarschijnlijk een wintergast, die zich te goed doet aan de muizen die in de vogelakker leven.

De Wintertaling is de kleinste eend en leeft graag in waterkanten met ruige begroeiing.

Beide soorten staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Met de inzet van onze deelnemers dragen wij bij aan de verbetering van het leefgebied voor deze soorten.

Foto's: Heike Hilhorst-Cazemier