ELAN Zuidoost Friesland
Zagen voor een nieuw begin t/m 15 maart

Zagen voor een nieuw begin t/m 15 maart

Donderdag 28 januari 2021

Zagen voor een nieuw begin t/m 15 maart

Tot en met de einddatum van het zaagseizoen van 15 maart vraagt ELAN Zuidoost-Friesland de aandacht voor het beheren van houtwallen, hakbosjes en andere plekken met struiken en bomen in het landschap. Op plekken komen spandoeken te staan die aandacht vragen voor de aanpak.

Gebiedscoördinator Sander Zonderland van ELAN: "We krijgen in deze periode wel eens boze of bezorgde mailtjes en telefoontjes. Waarom er gezaagd wordt, vragen mensen zich af. Of ze vinden het onterecht dat bomen worden afgezet, oftewel worden afgezaagd zodat de achtergebleven stobben weer uitlopen."

De karakteristieke elzensingels en houtwallen worden eens in de 20-25 jaar helemaal gesnoeid (afzetten). Bij het afzetten blijven sommige oude bomen staan: dit zijn overstaanders. Landschappelijk zijn overstaanders ook gewenst. Na het afzetten groeit de singel weer dicht met bomen, kruiden en struiken. Kwetsbare vogels profiteren van deze gevarieerde singels.

Amerikaanse vogelkers is niet gewenst
Ook de Amerikaanse vogelkers of bospest wordt gesnoeid met de werkzaamheden. Dit is een uitheemse plant. De Amerikaanse Vogelkers (AVK) is ecologisch gezien een minder aantrekkelijke plant. Er zitten veel minder insecten op deze plant in vergelijking met de andere, inheemse soorten. Daarnaast is de Amerikaanse vogelkers erg overheersend. Als deze niet wordt bestreden, groeit de singel grotendeels vol met AVK.

Dit is niet goed voor jonge (inheemse) planten en struiken. Het beheer van de houtwallen en singels wordt gedaan aan de hand van beheerpakketten. Een speciale beheerregisseur ziet toe. ELAN werkt hierin nauwlettend samen met de experts van Landschapsbeheer Friesland.