ELAN Zuidoost Friesland
Zeldzame kwartelkoning ontdekt bij Nij Beets

Zeldzame kwartelkoning ontdekt bij Nij Beets

Woensdag 2 oktober 2019

Zeldzame kwartelkoning ontdekt bij Nij Beets

Afgelopen juni is er door de lokale vogelwacht in een weiland bij Nij Beets een roepend mannetje van de kwartelkoning gehoord. De kwartelkoning (Fries: teapert) maakt een bijzonder geluid om vrouwtjes te lokken. Het geluid van de kwartelkoning wordt wel vergeleken met het met een kam over een creditcard heen schuren (crex crex). In een stille nacht kan dit geluid over een kilometer gehoord worden. Volgens Natuurmonumenten is de aanwezige kwartelkoning zeer bijzonder, vanwege het kleine aantal broedparen in ons land.​

Rode lijst

Het nieuws wordt door ELAN Zuidoost-Friesland nu bekend gemaakt omdat een paartje tot augustus broedt en de broedende dieren niet wilde verstoren door nieuwsgierige vogelaars. De kwartelkoning staat op een rode lijst met kwetsbare dieren. De kwartelkoning zat op een perceel van een ELAN-deelnemer aan agrarisch natuurbeheer, waar sprake is van uitgesteld maaien tot 15 juni. Hierdoor stond het gras vrij hoog.

Gevonden met warmtebeelden

Toen de vogelwacht het geluid hoorde is er overleg geweest tussen ELAN, de boer van wie het perceel is en Natuurmonumenten. Bij een broedende kwartelkoning mag er niet worden gemaaid. Met behulp van de drone van de Bond van Friese Vogelwachten is in de vroege morgen van 20 juni gezocht naar de kwartelkoning. Deze was goed te horen en werd met behulp van de warmtebeeldcamera van de drone de ook gevonden. Helaas bleef het bij het mannetje; het vrouwtje bleek onvindbaar. Op 8 juli is er nogmaals met dezelfde drone gezocht, maar toen was het mannetje helaas niet meer aanwezig.

voorbeeld van een kwartelkoning, bron: wikicommons

Bloemrijk hooiland

Hoewel de naam anders doet vermoeden is het geen familie van de kwartel, maar van de kraanvogelachtigen, waar ook water- en moerasvogels toe behoren. De kwartelkoning arriveert meestal eind mei in Nederland en zoekt bloemrijk hooi- en grasland om te broeden. Door het hoge en ruige gras is de vogel daarom zeer moeilijk te zien, maar zijn geluid is over een kilometer te horen.

Agrarisch natuurbeheer investeert in leefgebieden

In het gebied rond Nij Beets wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Het gebied past goed bij het leefgebied van de kwartelkoning. Het is een beekdal van het Alddjip of Koningsdiep, waardoor de weilanden natter zijn en bovendien meer kruiden bevatten.