ELAN Zuidoost Friesland

Pakketten 2024

Per leefgebied zijn er verschillende pakketten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten. Klik hieronder op de link van het leefgebied om een overzicht van mogelijke pakketten te bekijken. 

Open Grasland

Open Akker

Dooradering

Klimaat

Water